Odwołanie obozów w Szwecji

Z przykrością informujemy, że po wnikliwych przemyśleniach, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, podjęliśmy decyzję o odwołaniu tegorocznych rejsów w Szwecji.
Głównymi czynnikami w oparciu, o które podjęliśmy taką decyzję są:
– bezpieczeństwo uczestników oraz kadry, które podczas podróży oraz poza granicami kraju jest trudne do zapewnienia,
– brak wytycznych ze strony rządu dotyczących przygotowania obozów,
– rekomendacja Zarządu KIKu o odwołaniu wszystkich zagranicznych wyjazdów,
– utrudnienia w odpowiednim przygotowania sprzętu,
niepewność otwarcia granic.

Gorąco liczymy na to, że zapoczątkowane w zeszłym roku obozy w Szwecji będa miały swoją kontynuwację w nastepnych latach!

Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie zamierzamy się poddawać i myślimy o organizacji alternatywnych wydarzeń dla uczestników, w formie krótszych wyjazdów czy warsztatów, które prowadzili byśmy na terenie naszego kraju.

Jesteśmy dobrej myśli w kwestii organizacji obozów krajowych i kontynuujemy przygotowania do tych obozów.

Dominik, Tusia, Michał, Zachary, Adams