Wesprzyj nas!

Santa Maria realizuje swoją działalność dzięki pracy wolontariuszy i finansowej pomocy darczyńców. Zachęcamy do wsparcia!

Dołącz do nas jako wolonatriusz!

Napisz do nas mailowo na santamaria@kik.waw.pl lub na Facebooku i dołącz do kadry obozowej bądź jednej z działających grup wolontariuszy: remontowej, integracyjnej lub charytatywnej.

Przekaż nam darowiznę na cele statutowe!

Prześlij nam przelewem darowiznę na cele statutowe:

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe
Nr konta: 25 1140 2062 0000 4445 3900 1021

Przekaż nam 1,5% podatku!

W rozliczeniu PIT podaj numer KRS 0000034785 z celem szczegółowym „Klub Żeglarski Santa Maria”.

Na co przeznaczamy uzyskane wsparcie finansowe?

Wsparcie finansowe przeznaczamy na organizację działalności Santa Marii przez cały rok. Dzięki wsparciu utrzymujemy dwa ośrodki, pracownika sekretariatu, sprzęt żeglarski, a także organizujemy wydarzenia i akcje charytatywne. 

Darowizny wpłacane w związku organizacją obozów Santa Marii są wykorzystywane na potrzeby pokrycia kosztów bezpośrednio dotyczących uczestników obozu; kosztów związanych z koniecznością przygotowania, konserwacji, magazynowania naszego sprzętu, który używamy podczas obozów; a także kosztów związanych z obsługą organizacji akcji obozowej i całego działania KŻ Santa Maria w ramach KIK.

Wesprzyj KIK

Santa Marią jest sekcją żeglarską Klubu Inteligencji Katolickiej, do którego wspierania również zachęcamy. Więcej informacji na wspieram.kik.waw.pl.