Statut

Statut uchwalony 24 września 2020 roku przez Walne Zebranie członków Santa Marii.

Zatwierdzony przez Zarząd KIK 14 października 2020 roku.

Uchwały dot. statutu:

  1. Uchwała nr 1, z dnia 24 września 2020 [Nowy Statut]
  2. Zmiana w §19
  3. Zmiana w §10