Uchwała nr 1, z dnia 24 września 2020 [Nowy Statut]

Uchwała nr 1

z dnia 24 września 2020

Walnego Zebrania Członków Santa Marii, sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej

W miejsce obowiązującego statutu sekcji (załącznik nr 1) przyjmuje się nowy statut (załącznik nr 2).

Zagłosowali
ZA: 13
PRZECIW: 0
WSTRZYMALI SIĘ: 0