Klub Inteligencji Katolickiej

Klub Inteligencji Katolickiej

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie jest stowarzyszeniem chrześcijan, w większości katolików świeckich, którzy pragną budować solidarność dla dobra wspólnego. Pojęcie inteligencji rozumiemy jako kategorię etyczną. W określeniu tym dostrzegamy wyzwanie, aby otrzymane talenty rozwijać, posiadane umiejętności doskonalić, zdobywaną wiedzę poszerzać, a wszystkim dzielić się z innymi, służąc w ten sposób dobru wspólnemu. Jako inteligencja katolicka staramy się tworzyć środowisko ożywione duchem wspólnoty i klimatem dialogu; dążymy do pogłębiania wiary, uczymy się odpowiedzialności za Kościół i za kształt chrześcijaństwa w duchu II Soboru Watykańskiego.

Naszym dążeniem jest taka przemiana otaczającego świata, aby stawał się bliższy Jezusowi Chrystusowi i jego Ewangelii. W wielu obszarach życia religijnego i społecznego współpracujemy z naszym Metropolitą i innymi biskupami. Nie jesteśmy organizacją kościelną i mimo jedności z hierarchią jesteśmy od niej niezależni. Jako organizacja pozarządowa jesteśmy również niezależni od władzy państwowej i samorządowej.

Więcej o Klubie i jego historii znajdą Państwo na stronie kik.waw.pl