Sprawozdanie merytoryczne z działalności Santa Marii w sezonie 2019/2020