Zarząd

Zarząd 2022-2024

Zarząd Santa Marii jest wybierany przez walne zebranie członków na dwuletnią kadencję. Do obowiązków zarządu należy między innymi organizacja sezonu, opieka nad majątkiem klubowym oraz prowadzenie działalności Santa Marii poza sezonem.

Piotrek Bogucki

Jerzy Jaraczewski

Komandor

Stasiek Zakrzewski (Zakrzak)

Zuzia Sternicka

Zuza Walenta