Zarząd

Zarząd 2022-2024

Zarząd Santa Marii jest wybierany przez walne zebranie członków na dwuletnią kadencję. Do obowiązków zarządu należy między innymi organizacja sezonu, opieka nad majątkiem klubowym oraz prowadzenie działalności Santa Marii poza sezonem.

Zuza Sternicka

SKARBNICA

Jerzy Jaraczewski

Komandor

Piotr Bogucki

BOSMAN

Zuza Walenta

SPOŁECZNOŚĆ