Zarząd

Zarząd 2020-2022

Zarząd Santa Marii jest wybierany przez walne zebranie członków na dwuletnią kadencję. Do obowiązków zarządu należy między innymi organizacja sezonu, opieka nad majątkiem klubowym oraz prowadzenie działalności Santa Marii poza sezonem.

Michał Grzejdziak

Z-CA KOMANDORKI, SKARBNIK

Agata Kalwarczyk

KomandorKa

Ania Zdanowicz

Członek Zarządu

Ewa Kuijpers

Członek Zarządu

Stasiek Skudniewski

Członek Zarządu