Zarząd

Zarząd 2018-2020

Zarząd Santa Marii jest wybierany przez walne zebranie członków na dwuletnią kadencję. Do obowiązków zarządu należy między innymi organizacja sezonu, opieka nad majątkiem klubowym oraz prowadzenie działalności Santa Marii poza sezonem.

Adam Skaczkowski

Bosman

Z klubem związany od 15 lat jako bosman i komandor obozów Santa Marii. W klubie odpowiedzialny jest za utrzymanie jachtów. Z wykształcenia inżynier budownictwa. 

Dominik Jaraczewski

Komandor

Komandor Santa Marii od 3 lat, w zarządzie od 5 lat. Wieloletni wychowawca Sekcji Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej i mentor młodszych pokoleń wychowawców.

Agata Kalwarczyk

Koordynator obozów

Wieloletni wychowawca i koordynatorka grup w Sekcji Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej oraz komandor rejsów starszych Santa Marii. Zaangażowana w Fundację Samodzielność od Kuchni.

Michał Grzejdziak

Skarbnik

Wychowawca i skarbnik obozów Santa Marii. W klubie odpowiedzialny za prowadzenie finansów i opiekę nad ośrodkiem klubowym w Wolicy.

Zachary Milonas

Wychowawca i wychowanek obozów Santa Marii, a także wychowawca i wychowanek Sekcji Rodzin. W Klubie odpowiedzialny za internetową część działalności i komunikację.