Akcja letnia 2019

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że właśnie zakończyliśmy akcję letnią 2019.

Za nami 10 obozów! 💪

220 uczestników, 57 kadry, 35 aktywnych członków… tyle nas w tym sezonie było! Istne szaleństwo!

Czasem było ciężko i intensywnie, ale w zdecydowanej większości było mnóstwo pozytywnej energii i radości.

Dziękujemy grantodawcy B. E. Miasta St. Warszawy za dofinansowanie akcji Kikowskie lato 2019!

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem CHLEBEM I SOLĄ i Sekcją Wschodnioeuropejską KIK zabraliśmy na nasze obozy 5 młodych uchodźców- dzieci z Ukrainy, Czeczenii i Egiptu oraz 4 Polaków mieszkających na Litwie. Po raz pierwszy w historii zorganizowaliśmy obóz omegami w Szwecji. Oj działo się… 😉

A wszystko dzięki KADRZE I AKTYWNYM CZŁONKOM! To Wy wciągacie dzieciaki w tak piękną żeglarską przygodę. Dziękujemy Wam za czas i serducho jakie w to wszystko wkładacie! Jesteście wielcy! Rozpiera nas radość, że tak fajną ekipę ludzi mamy przy sobie.

Dziękujemy każdemu z Was! Kadrze:

1) Pierwszych Halsów 1:

-Tusia Kalwarczyk
-Dorota Potępa
-Lula Chankowska
-Zuzia Sternicka
-Nena Deskur
-Marcin Pruszczyk
-Władysław Pogłód

2) Pierwszych Halsów 2:

-Jadzia Zdziarska
-Emilia Mańczak
-Marysia Rzepka
-Szymon Gołąb
-Gustaw Ignut
-Stanisław Zakrzewski

3) Pierwszych Halsów 3:

-Wojtek Mróz
-Basia Olszewska
-Janina Wędrychowska
-Jerzy Traczyński
-Jakub Feleszko 
-Ernest Małkiewicz

4) Rejsu Młodszego 1:

-Mikołaj Grzeszczuk
-Julia Alexandrowicz
-Zosia Andrzejewska
-Bogdan Białek
-Piotr Jastrzębski

5) Rejsu Młodszego 2:

-Jan Mróz
-Tereska Radoszewska-Zakościelna
-Ernest Studziński
-Małgosia Ekielska
-Marta Luft

6) Rejsu Młodszego 3:

-Tymek Haman
-Zuza Nowalska 
-Ania Więcław
-Kasia Więcław
-Mateusz Kruk
-Stefan Roman

7) Rejsu Starszego 1:

-Michał Grzejdziak
-Kasia Budzyńska
-Krzyś Małachowski
-Zachary Milonas
-Kuba Włodarski

8) Rejsu Starszego 2:

-Marcin Lewandowski 
-Kasia Więcław
-Bolek Muzalewski
-Dominik Telakowiec 
-Andrzej Borkowski
-Marcin Pruszczyk
-Dominik Jaraczewski
-Jerzy Jaraczewski
-Jan Mróz
-Władysław Pogłód

9) Rejsu w Szwecji 1:

-Piotr Bogucki
-Adam Skaczkowski
-Zosia Rey
-Jerzy Jaraczewski

10) Rejsu w Szwecji 2:

-Adam Skaczkowski
-Tusia Kalwarczyk
-Mikołaj Grzeszczuk 
-Robert Rey

oraz członkom, którzy wsparli nas w organizacji około obozowej. W szczególności pragniemy podziękować:

– Kasi Materkowskiej za ogrom pracy przy sprawach formalnych, organizację akcji letniej i napisanie i koordynację wniosku o dotację
– Krzyśkowi Sawickiemu i Magdzie Marzec za pomoc przy prowadzeniu finansów
– Karolinie Komosie za pomoc i dobrą radę w sprawach formalnych oraz napisanie i koordynację wniosku o dotację. 
– Piotrkowi Boguckiemu i Zosi Rey za przygotowanie rejsu w Szkierach i poprowadzenie dekwaterki
– Gustawowi Ignutowi i Jankowi Wołowskiemu za pomoc przy remontach i dekwaterce
– Dominikowi Gubrynowiczowi za pomoc przy stworzeniu strony
– Jerzemu Jaraczewskiemu za pomoc przy Szkierach i starszym rejsie
– Marcinowi Pruszczykowi za pilnowanie obozu we Wdzydzach i pomoc przy poprowadzeniu starszego rejsu 
– Krzysztof Dąbrowskiemu za przywiezienie silnika na rejs spływowy.
– Marcie Luft za pomoc w Wolicy, podjeździe
– Mateuszowi Andrzejewskiemu i Oli Wysockiej za pomoc w podjeździe, wyciągnięciu omegi i zwrocie czarterowanej łódki
– Dorocie Potępie i Zuzi Sternickiej za zorganizowanie koszulek na obozy i działania związane z akcją Zgarnij Ciucha
– Marcie Jankowskiej za przygotowanie czarterowanej łódki do oddania
– Olkowi Kipieli, Irkowi Pogłódowi za pomoc w podjeździe
– Basi Skaczkowskiej za ogarnięcie zakupów na oba turnusy szkierów
– Jankowi Skaczkowskiemu za remonty łódek i pomoc przy podjeździe
– Michałowi Morawskiemu za prowadzenie prac remontowych
– Stefanowi Pogłódowi za pomoc przy transporcie kadr na rejs starszy
– Tymkowi Hamanowi, Ignacemu Kraciukowi, Robertowi Reyowi za remonty łódek, pomoc przy podjeździe i pełną gotowość do działania
-Andrzejowi Borkowskiemu za pomoc przy podjeździe oraz pomoc przy poprowadzeniu starszego rejsu
-Natalii Kur i Marysi Złonkiewicz za współorganizację wakacji dla 5 uchodźców, przygotowanie kadry i bycie niesamowitym wsparciem podczas obozu.

Dziękujemy!
Zarząd SM