Walne Zebranie Członków – Statutowe 2020

Uwaga. W związku z zagrożeniem koronawirusem, Walne jest przesunięte na dalszy termin. Termin będzie jeszcze ogłoszony, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zapraszamy serdecznie na Walne zebranie Santa Marii poświęcone uchwalaniu nowelizacji statutu naszego Klubu Żeglarskiego. Motywacją za tą zmianą jest zamierzchłość wielu przepisów. Nowy statut w o wiele większym stopniu odzwierciedla aktualny kształt pracy sekcji i działalność jakiejś podejmujemy. Zmiana statutu jest jednym z celi na ten rok kadencji Zarządu. W pracach nad tą nowelizacją statutu wzięli udział członkowie Santa Marii i Zarząd. Link do projektu statutu i załącznika – regulaminu wyborów – poniżej.

Na Walnym Zebraniu przedmiotem głosowania będzie przyjęcie nowego statutu. W głosowaniu mogą wziąć udział członkowie Santa Marii. Aby zostać członkiem Santa Marii należy wypełnić deklarację członkowską i wysłać ją emailem na santamaria@kik.waw.pl. Będzie to także można zrobić na miejscu, w KIK-u na chwilę przed Walnym Zebraniem.

W przypadku niepewności czy jest się członkiem Santa Marii informujemy, że przed Walnym rozesłany będzie mailing do wszystkich członków Santa Marii, których deklaracje członkowskie posiadamy. Otrzymany e-mail jest potwierdzeniem członkostwa. Członkostwo jest odnawialne co roku przez ponowne złożenie deklaracji.

W razie uwag do projektu prosimy o kontakt mailowy – santamaria@kik.waw.pl. Zaproponowane poprawki mogą być również przegłosowane na Walnym.

Termin Walnego zostanie podany wkrótce, przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Projekt nowelizacji Statutu Santa-Marii

Projekt Regulaminu Wyborów

Aktualny Statut Santa-Marii